STYRELSE

Styrelsen i föreningen är en hoppställning av  framröstade representanter från huset.  i Parkgatans styrelse besitter vi idag olika spetskompetenser inom administration, ekonomi, projektledning och företagsledning.

Ledamöter

Ordförande: Emma Olsson

Kassör: Mariella Delgado

Sekreterare: Johanna Svensson Waach

Ledamot: Lars Schönning

Ledamot: Andreas Andersson Wallerius

 

Suppleanter:

Johan Lazar

Kerstin Berg