Husets historia

Historik om fastigheten Parkgatan 8

Fastigheten var färdigbyggd 1951 och ägdes av Stiftelsen Douglas och Caroline Kennedys Minne.

A-uppgångens fyra våningar bestod av 7 enrumslägenheter per etage. De två nuvarande tre-rumslägenheterna var då tvårummare med ett extra rum med egen ingång. Där tvättstugan nu är belägen fanns det gemensamma badrummet. Dit gick husets damer iförda sina badrockar för att löga sig.

Damer, ja, det var endast damer som bodde i huset. Kravet att få bostad här, enligt stiftelsens statuter, var att man var sjöbefälsänka eller -dotter och att man var född i Carl Johans församling, där Caroline Kennedy var född. Dock, i A-uppgången på vån. 1,5 bodde en man och i extrarummet bodde hans tonårige son. Mannen var heltidsanställd fastighetsskötare. Han skötte om trädgården som var en riktig mönsterträdgård med springbrunn och väl ansade och prunkande rabatter.

I nedre planet av A-uppgången fanns en stor festvåning som de boende fick låna. Den var tjusigt inredd med öppen spis, vackert möblemang, äkta mattor, fin konst och väl utrustad för större måltider. Den var inte så livligt frekventerad och gjordes så småningom om till en stor 3-RoK.

B-uppgången har hela tiden utgjorts av två 2-RoK samt två 3-RoK (också de med öppen spis).

Hyran för en enrummare var på 70-talet 75 kronor/kvartal och stiftelsen var skattebefriad.

Tiderna förändrades och på 70-talet byggdes enrumslägenheterna i A-uppgången om till tre 2-RoK och en 1-RoK på varje våningsplan.

Sent på året 2012 bildades Brf Parkgatan 8 i Göteborg och i juni 2013 såldes fastigheten till föreningen efter en aggressiv budgivning. Bostadsrättshavarna var till antalet 16, hyresgästerna sex och fyra lokaler var uthyrda.

Sedan försäljningen har ett gästrum byggts om till en 1RoK, en lokal i bottenvåningen har byggts om till en 2-RoK och båda har sålts av föreningen. Även 2 hyreslägenheter har sålts och ombildats till nya medlemmar.

2015 påbörjades en omdaning av trädgården. Bassängen har rivits liksom flera stora träd. De ursprungliga sju P-platserna har utökats och är nu 15 till antalet. 2017 har en grillplats iordningställts. Relining av avloppsledningar har utförts.