Fastigheten

Parkgatan 8, kv 16: 4
Byggnaden uppfördes 1950 för ”Douglas och Caroline Kennedys minne”. Arkitekt var G Åhlander. Det är ett vinkelbyggt bostadshus i 3—4 våningar med burspråk, balkonger och franska fönster. Fasaderna är av rött tegel med vissa dekorativa inslag bl.a mönstermurad taklist, valvmurning mot Nya Allén och husets namn på hörnet mot Parkgatan. Taket är valmat och täckt med enkupigt tegel.