Sophantering

Föreningen har för närvarande endast bortforsling av blandat avfall, det vill säga restavfall s.k.
hushållssopor samt matavfall. Hushållssopor är det brännbara avfall som finns kvar när
hushållet har sorterat ut allt annat som går att återanvända eller återvinna.

Plast-, plåt- och pappersförpackningar, tidningar/papper, wellpapp/kartong
och glasflaskor ska lämnas på kommunens återvinningscentraler och miljöstationer. Detsamma
gäller brandfarliga och kemiska vätskor med tillhörande burkar/förpackningar, elektronik samt
byggavfall och grovsopor.

Genom att återvinna hjälper man till att hålla föreningens kostnader för avfall nere samt är med och bidrar till en bättre miljö. Mer information om vad som kan lämnas i respektive behållare samt annan nyttig information finns här.

Närmsta återvinning
Engelbrektsgatan 65 och här kan man lämna följande för återvinning:

  • Glas
  • Papper
  • Tidningar
  • Plast
  • Metall